TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM – CHÙA GÒ KÉN

Chùa Thiền Lâm Gò Kén thuộc Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Thị Xã Hòa Thành (Xã Long Thành Trung, Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh)

Hàng ngày, Chùa có bếp ăn từ thiện để phục vụ Tăng Ni, Phật tử và bà con đến hành hương.

Để đảm bảo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm các bữa ăn khi đến chùa Gò Kén Tây Ninh được tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Ngày 01-03-2024 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tây Ninh đã đến tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm tại chùa Gò Kén.

Đánh giá post