Phóng sự ảnh: Những lái xe “Nhất tâm phục vụ”

Mời khách lên xe trung chuyển tại phòng vé Tây Ninh

Mời khách lên xe Limousine về Tây Ninh

Ăn tạm buổi trưa lót dạ để kịp đưa khách

Mời khách xuống xe trung chuyển vô mua vé

Thảo Kim Ngân kính chào hành khách đến Tây Ninh

Đánh giá post