CÔNG TY THẢO KIM NGÂN: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG, THAY THẾ XE TRÊN TUYẾN

Trong quá trình khai thác xe trên tuyến Tây Ninh-miền Tây và Tây Ninh-Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thảo Kim Ngân, cần nắm rõ:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã được thay thế xe đang khai thác trên tuyến hoặc được bổ sung xe nếu việc bổ sung không làm tăng số chuyến xe. Xe được bổ sung, thay thế vào tuyến nào phải được cấp phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” có ghi tên tuyến đó và phải đảm bảo các yêu cầu về loại phương tiện tham gia khai thác tuyến đã đăng ký.

Thay thế xe đột xuất:

  1. a) Doanh nghiệp, hợp tác xã được sử dụng phương tiện bất kỳ của đơn vị mình đã được cấp phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” để thay thế khi xe đang hoạt động trên tuyến gặp sự cố kỹ thuật hoặc tai nạn giao thông hoặc do nguyên nhân bất khả kháng khác. Trường hợp đơn vị không bố trí được phương tiện thay thế, Sở Giao thông vận tải quyết định việc điều động phương tiện của đơn vị khác trên tuyến để thay thế;
  2. b) Xe thay thế đột xuất phải có Lệnh vận chuyển của doanh nghiệp, hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Trầm Vĩ Hào

 (Trích luật)

Đánh giá post