CÔNG TY THẢO KIM NGÂN (bài 2): NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Không phải ở trường hợp nào, vai trò pháp chế doanh nghiệp cũng chỉ do một người đảm nhiệm. Thông thường, Doanh nghiệp sẽ hình thành ban pháp chế doanh nghiệp có nhiều hơn một người để thực hiện tốt công tác kiếm tra giám sát. Do đó, tùy theo vị trí sắp xếp theo nhu cầu của từng đơn vị, các tiêu chuẩn đặt ra đối với cá nhân cụ thể ứng tuyển vào làm việc tại vị trí pháp chế doanh nghiệp có thể sẽ có sự khác biệt.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn chung với người Pháp chế Doanh nghiệp như sau:

  1. Có kiến thức học vấn đạt trình độ cử nhân luật trở lên;
  2. Am hiểu Pháp luật  liên quan trực tiếp các lĩnh vực kinh doanh của công ty;.
  3. Sử dụng tốt vi tính, thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint;
  4. Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản;
  5. Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;
  6. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục;
  7. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả;
  8. Kỹ năng ngoại ngữ (Tùy từng đơn vị có yêu cầu hay không yêu cầu, hoặc yêu cầu ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc thứ tiếng khác).

TRẦM VĨ HÀO

(Trích luật)

Đánh giá post