Cảm ơn khách hàng đã dành lời động viên cho nhà xe Thảo Kim Ngân!

𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒂̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝑻𝒂̂𝒚 𝑵𝒊𝒏𝒉… 

Tham vọng mang ngành vận tải và những tiện ích chất lượng cao đến với khách hàng mọi lứa tuổi. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe và nỗ lực để cải thiện chất lượng từng ngày. 

🌷 Cảm ơn khách hàng đã dành lời động viên cho nhà xe Thảo Kim Ngân! 

———————————- 

𝐓𝐡𝐚̉𝐨 𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 – 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣

 • Tổng đài đặt vé tuyến Tây Ninh – HCM: 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟖𝟏𝟓𝟑 

• Tổng đài đặt vé tuyến miền Tây: 𝟎𝟖𝟖𝟖 𝟎𝟐𝟔 𝟎𝟐𝟗 #thaokimngan #nhaxethaokimngan #xetayninhhcm #xetayninhhochiminh #xetayninhmientay

Đánh giá post