8 CÁCH ĐẶT VÉ TUYẾN TÂY NINH <> SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

🎉 Thảo Kim Ngân chính thức mở bán vé tuyến 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐢𝐧𝐡 <> 𝐒𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭. Sau đây là 8 cách đặt vé vô cùng thuận tiện và dễ dàng cho quý khách có nhu cầu di chuyển giữa Tây Ninh và sân bay Tân Sơn Nhất.

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟏: Gọi qua tổng đài Thảo Kim Ngân 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟖𝟏𝟓𝟑 (hoạt động 24/24).

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟐: Nhắn tin trực tiếp cho Thảo Kim Ngân bằng nút “𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧” dưới bài viết.

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟑: Mua vé trực tiếp tại các Phòng vé của Thảo Kim Ngân.

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟒: Đặt vé qua 𝐀𝐩𝐩 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐠𝐚̂𝐧:
– Dành cho Android: https://bom.so/CDM2GW
– Dành cho iOS: https://bom.so/D9K6md

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟓: Đặt qua 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐠𝐚̂𝐧: https://thaokimngan.com

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟔: Đặt qua 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐕𝐞𝐱𝐞𝐫𝐞 https://vexere.com/ hoặc 𝐀𝐩𝐩 𝐕𝐞𝐱𝐞𝐫𝐞.

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟕: Đặt qua mục “𝐃𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 – Đ𝐢 𝐥𝐚̣𝐢” trên ví điện tử 𝐌𝐨𝐌𝐨.

👉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟖: Đặt qua mục “𝐌𝐮𝐚 𝐯𝐞́ 𝐱𝐞 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡” trên các 𝐀𝐩𝐩 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠.

📌 𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́:
🎟️ Quý khách chọn đúng Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐨́𝐧/Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚̉ “𝐒𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭” khi mua vé.
⏰ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐫𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚𝐲.
———————————-
XE 5 SAO – GIÁ KHÔNG CAO
𝐓𝐡𝐚̉𝐨 𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 – 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣
#xethaokimngan #nhattamphucvu #xeditayninh #thaokimngan

Đánh giá post