DANH SÁCH SỐ MEG NỘI BỘ – THẢO KIM NGÂN

DANH SÁCH SỐ MEG – CÔNG TY TNHH MTV THẢO KIM NGÂN
* Gọi nội bộ bấm 130 + số MEG
XE LIMOUSINE  VĂN PHÒNG
STTBiển số xeSố MEG 1Cậu 5 Đồng152
150H-266.62132 2Chú Đến – Pháp chế119
250H-262.92133 3Phòng KH-KD113
350H-266.76134 4Phòng Kế toán131
450H-263.28135 5My KH-ĐX114
550E-074.11136 6Phòng Nhân sự171
650H-057.52137 7Anh Nhàn- Đội trưởng kỹ thuật107
750E-076.93138 8Cậu 8 Bình 102
850E-077.45139 9Tổng đài HCM108
950H-261.44140 10Tổng đài Miền Tây172
1050H-265.22141 11A Chiến – Đội xe CLC169
1150H-260.32142 12Linh KH-ĐX161
1250H-260.40143    
1350H-265.88144 PHÒNG BÁN VÉ
1450H-258.60145 STTTên phòng véSố MEG
1550H-260.82146 1BX Tây Ninh123
1650H-258.62147 2Hòa Thành124
1750H-231.56 (10c)148 3Gò Dầu125
1850H-262.52149 4Trảng Bàng126
1950E-075.94 (10c)150 5An Sương127
2050H-565.59151 6K13128
2170B-022.05173 7Phước Đông129
2270B-022.90177 8Q10130
2370B-020.60165 9Bưu phẩm BXTN115
    10Bưu phẩm Hòa Thành166
XE 29C 11Núi Bà170
170H-047.09116 12TC An Sương167
270H-047.43117 13Bưu phẩm Q10168
370H-047.84120 14Trung chuyển BXTN105
470H-047.92121 15Trung chuyển BXTN159
570H-048.52122 16Trung chuyển BXTN160
    17Trung chuyển BXTN118
    18Trung chuyển Q10110
    19Trung chuyển Q10154
    20Trung chuyển Q10155
    21Trung chuyển Q10156
    22Trung chuyển Q10163
    23Trung chuyển Hòa Thành164
    24Trung chuyển Hòa Thành104
    25Trung chuyển Hòa Thành157
    26Trung chuyển Hòa Thành158
    27Trung chuyển Phước Đông103
    28Trung chuyển Gò Dầu106
    29Trung chuyển Trảng Bàng109
    30Trung chuyển K13111
    31Trạm Rạch Sỏi112

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÉ TRỰC TIẾP TẠI QUẦY BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN VIETQR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.